BHV maatwerk of eenheidsworst?

BHV is meer dan een pleister plakken of een brandje blussen. BHV is maatwerk op uw locatie

BHV maatwerk of eenheidsworst?

BHV maatwerk of eenheidsworst?

Hoe is het gesteld met de BHV-trainingen in Nederland? Over het algemeen worden BHV trainingen gegevens als 13 in een dozijn. Voorstelrondje, powerpoint, filmpje van een reanimatie op Bondri Beach, verhalen hoeveel reanimaties de docent al heeft gedaan en hoe goed deze is, paar poppen op de grond en allemaal 10 á 15 minuten reanimeren, als er tijd over is een wonddrukverband aanleggen, lekker lunchen, filmpje schipholbrand, verhalen hoe goed de brandweerman is en wat voor grote branden deze heeft geblust, omstebeurten even in een blusser knijpen tot de instructeur de gaskraan dichtdraait en het vuurtje uitgaat. Het liefst met volle groepen waarbij bouwvakkers, pedagogisch medewerkers, zorgpersoneel, chauffeurs, kantoorpersoneel enz. bij elkaar zitten.

Maar kun je dan voldoen aan de wet en regelgeving? Wat zegt de wet eigenlijk?

bedrijfshulpverleningstaken: 1°.het verlenen van eerste hulp bij arbeidsongevallen; 2°.het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van arbeidsongevallen; 3°.het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting; 4°.het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen 1 tot en met 3 bedoelde bijstand;

Kortom moet de BHV-er dus noodsituaties en ongevallen zien te beperken, kunnen handelen op het moment dat zich een incident voordoet en de tijd overbruggen tot de professionele hulpverlening het overneemt.

Dit zal per bedrijf heel verschillend zijn. Gevaren en ongevallen op een kinderdagverblijf zullen heel anders zijn dan die in een petrochemische industrie. Ook is het kantoor niet te vergelijken met een bouwplaats. Maatwerk is dus van essentieel belang.

Maar krijgt u ook maatwerk, of is voorgenoemde situatie voor u heel herkenbaar? Heeft er ooit een opleider gevraagd naar het RI&E, de ongevallen en bijna ongevallenlijsten? Is de training maatwerk of eenheidsworst?

SKW-opleidingen Pluutmeen 2 3844 CZ Harderwijk 06-19136931 www.skw-opleidingen.nl info@skw-opleidingen.nl

Leuk als u een wonddrukverband kunt aanleggen, maar is dit ook een risico bij u op de werkvloer? Herkent u ziektebeelden, onwel wordingen enz. Wordt er aandacht besteed aan bewustwording en inzicht? Vaak zien wij gebeuren dat de instructeur een handeling voordoet en de cursisten dit nadoen, gevolg dat de handeling uitgevoerd kan worden maar dat men niet weet in te schatten wanneer dit moet gebeuren. Ik kan als de beste remmen, maar als ik niet weet wanneer ik dat moet doen kan ik heel wat ongelukken veroorzaken.

Kent u de procedures binnen uw bedrijf, weet u wat de afspraken zijn over het melden, opvolging geven aan, ontruiming, verzamelplaats, hoofdafsluiters, laadpalen, niet reanimatie verklaringen, aandoeningen bij collega’s enz. enz.

BHV is meer dan een pleister plakken of een brandje blussen. BHV is maatwerk op uw locatie. BHV is gevaren zien en ondervangen. BHV is protocollen en procedures kennen en opvolgen. BHV is kunnen handelen in uw situatie (en niet de algemene kennis), BHV is kennen en herkennen, BHV is kunnen.

Wilt u meer informatie over onze maatwerktrainingen, bedrijfsnoodplannen, vluchtplannen, ontruimingsplannen en plattegronden, RI&E, keuring van verband– en blus– materialen?

Graag willen wij u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Wij gunnen het u niet dat u het voor mekaar denkt te hebben en achteraf van een koude kermis thuiskomt. Niet voor niets luid onze slogan: Voor uw veiligheid nemen wij alle tijd!

Geplaatst op vrijdag 18 juni 2021.

Over SKW-opleidingen

Dit bericht is geschreven door SKW-opleidingen. Het bedrijf valt onder opleiding uit Nijkerk. Trefwoorden van SKW-opleidingen uit Harderwijk : bedrijfsopleidingen, AED-Bediender, Agressie training, Bedrijfshulpverlener, Communicatie, Communicatieve en sociale vaardigheden, Eerste hulpverlener, Eerste hulp aan kinderen, Eerste hulp bij drank en drugs, Eerste hulp bij sportletsel, Eerste hulp bij wandelletsel, Eerste hulp langs de lijn, Kleine blusmiddelen, Ploegleider, Preventiemedewerker, Sociale veiligheid en omgaan met agressie, VCA, European Resuscitation Counsil, Het Oranje Kruis, Nederlandse Reanimatieraad, NIBHV, NIKTA, EHBO BHV, EHAK, Code95, KCKZ, V&VN, LEH, BOC, U21, CBR, CCV, ,.

Lees meer over SKW-opleidingen.